VEICHI SD600A Servo Drive

  • Chế độ điều khiển tốc độ tiên tiến và linh hoạt, điều khiển vị trí và momen xoắn …
  • Tiếp nhận những TI 30 bit DSP mới nhất và IPM module thông minh
  • Khá năng quá tải mạnh mẽ và hàng loạt các điều chỉnh tốc độ
  • Thiết kế bàn phím thân thiện
Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,