Veichi AC70Q Biến Tần Cho Máy Nghiền Bi

✓ Thiết kế đặc biệt để kiểm soát máy nghiền bi cho hiệu suất tốt hơn.
✓ Momen khởi động lớn và 180% momen xoắn đầu ra định mức đáp ứng nhu cầu tải lớn.
✓ Hiệu quả kéo dài tuổi thọ của trục khuỷu, bánh răng, vành đai và … dây chuyền sản xuất của bạn.
✓ Nâng cao hiệu quả làm việc của máy nghiền bi, giảm tiêu thụ năng lượng