Hệ thống Servo hiệu suất cao SD700

    ✓ Băng thông đáp ứng vòng lặp tốc độ lên đến 3 KHz
    ✓ Áp dụng bộ mã hóa tuyệt đối 24-bit với tốc độ giao tiếp 4Mpps
    ✓ Cài đặt băng thông và hoàn thành tự động tính toán độ lợi vòng lặp PID
    ✓ Phần mềm PC mạnh mẽ, giám sát đa kênh và dễ sử dụng