Biến tần Veichi AC200

    √ Áp dụng thuật toán điều khiển vector hiệu suất cao
    √ Thuật toán điều khiển động cơ đồng bộ độc đáo
    √ Khả năng đáp ứng tải trọng tuyệt vời
    √ Chức năng quá tải, không cần điện trở thắng ngoài