Category Archives: GIẢI PHÁP

BIẾN TẦN CHUYÊN DỤNG CHO MÁY KÉO

Đối với máy kéo dây dạng bồn nước, quanh co mà trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng dây, là phần cốt lõi trong hệ thống điều khiển thiết bị. Vì vậy, người dùng sẽ chọn biến tần để điều khiển cuộn dây cho yêu cầu quá trình phức tạp. Năm 2009, VEICHi AC62-L biến đổi tần […]

ỨNG DỤNG VEICHI PLC AC80 TRÊN TÀU KHAI THÁC CÁT

I/ Lời nói đầu Loại khoan tàu khai thác cát, là sử dụng bơm hút cát làm bộ phận chủ yếu, dung lực hút của bơm hút để hút cát hoặc bùn dưới nước lên sau đó được ống cát đẩy ra vị trí chỉ định. Có thể qua một lần rửa và lần rửa […]

Ứng dụng VEICHI AC300 trong Hệ thống điều khiển truyền dẫn đồng bộ

Tổng quát Với sự phát triển không ngừng của xã hội và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học và công nghệ, ngày càng có nhiều tình huống làm việc máy móc cần được kiểm soát đồng bộ. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, các quy trình sản xuất và chế biến hiện đại […]