VEICHI SxLV Hệ thống bơm năng lượng mặt trời BLDC

  • Chi phí hệ thống thấp
  • Độ tin cậy cao
  • Công nghệ MPPT
  • Bảo hành hai năm
Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,