VEICHI ACH100 Biến Tần cao thế

  • Biến tần hoàn hảo trong ngành công nghiệp điện
  • Chạy với hiệu suất ổn định, hiệu quả và điều khiển chính xác cao
  • Thông qua phương pháp điều khiển DSP + FPGA đảm bảo tốc độ xử lý dữ liệu cao và tốc độ hoạt động hợp lý
  • Nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh