VEICHI AC80C-Y VFD Biến tần cho máy dập không đồng bộ

  • Chức năng khống chế dòng điện, điện áp
  • Khả năng quá tải mạnh mẽ và thiết kế độ rung cao
  • Cho phép máy làm việc với hiệu quả và độ chính xác cao
  1. Kết cấu gọn nhẹ, kích thước nhỏ và khả năng thích ứng môi trường mạnh mẽ