VEICHI AC80C-C Biến tần cho máy công cụ

  • Thông qua công nghệ ngành công nghiệp điều khiển vector mới nhất, độ tin cậy và điều khiển chính xác cao
  • Chức năng tự dò trong loại quay chính xác đảm bảo hiệu quả hoạt động cao của động cơ
  • Chức năng bảo vệ đầy đủ và dễ sử dụng
  • Chi phí-hiệu quả và được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp máy công cụ