VEICHI AC80B Biến tần trung thế

  • Đặc biệt thiết kế trên nền tảng của AC80, trưởng thành và ổn định
  • Thiết kế chuyên nghiệp với stucture tối ưu hóa, phương pháp hệ thống dây điện …
  • Thiết kế chống nhiễu mạnh và phạm vi điện áp rộng
  • Cuộn kháng Built-in DC và lưới thân thiện