VEICHI AC70Q VFD cho máy nghiền bi

  • Thiết kế đặc biệt để kiểm soát máy nghiền bi cho hiệu suất tốt hơn
  • Momen khởi động lớn và 180% momen xoắn đầu rađịnh mức đáp ứng nhu cầu tải lớn
  • Hiệu quả kéo dài tuổi thọ của trục khuỷu, bánh răng, vành đai và … dây chuyền sản xuất của bạn
  • Nâng cao hiệu quả làm việc của máy nghiền bi, giảm tiêu thụ năng lượng