VEICHI AC70G Biến tần cho ứng dụng kĩ thuật

  • Thiết kế module, có nhiệt độ tăng thấp, tiếng ồn thấp, kích thước nhỏ
  • Phạm vi điện áp rộng nó cho phép biến động -15% đến + 15%
  • Thiết kế với 2 nguồn cấp AC và DC
  • Chức năng bảo vệ mạnh mẽ, tính năng tự kiểm tra an toàn …