VEICHI AC60 Biến tần trung thế VFD

  • Chế độ điều khiển V/F chính xác cao
  • Terminal đầu vào đa chức năng
  • Được thiết kế với bộ điều khiển PID thông thường và chế độ điều khiển PID áp vòng khép kín
  • Áp dụng trong các loại khác nhau với hiệu suất ổn định