VEICHI AC100-YK Biến tần điều khiển máy ép trục vít

  • Được tích hợp với điều khiển biến tần, phanh điện trở, đơn vị điều khiển logic …
  • Được thiết kế với giao diện truyền thông GPS / GPRS
  • Khả năng điều khiển cả hai động cơ không đồng bộ và đồng bộ của máy ép trục vít
  • Chất lượng cao và dễ dàng đi vào hoạt động