SD600A1 Servo Drive

    ✓ Chip chính là DSP 32 bit của TI
    ✓ Module điện công nghiệp thông minh IPM
    ✓ Bộ mã hóa gia tăng 2500 dòng
    ✓ Tốc độ tối đa lên tới 500 vòng / phút