S200D hệ thống điều khiển cho nâng xây dựng

✓ Thang máy hệ thống điều khiển được xây dựng chuyên nghiệp và an toàn

✓ Sử dụng để chuyển đổi chế độ giữa chế độ biến đổi và chế độ tần số

✓ Nâng cao tuổi thọ an ninh và của bạn cài đặt sẵn dịch vụ thang máy