https://www.facebook.com/maybientanLamas/?modal=admin_todo_tour
Văn hoá Doanh Nghiệp

Tầm nhìn: Trở thành nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất về thiết bị tự động hoá cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước

Sứ Mệnh:Nổ lực cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ tối ưu nhằm mang đến hiệu quả và tiết kiệm cho khách hàng

Giá trị cốt lõi: Hợp tác cùng phát triển