https://www.facebook.com/maybientanLamas/?modal=admin_todo_tour

Sửa Biến tần CUTES

Với hơn 10 năm kinh nghiệm sửa chữa biến tần và đội ngủ kỹ sư giàu kinh nghiệm 10 người Công ty Lâm Gia Huy chuyên nhận sửa chữa Biến tần Cutes CT2000 các lo...
Xem thêm

Sửa Biến tần Teco

Với hơn 10 năm kinh nghiệm sửa chữa biến tần và đội ngủ kỹ sư giàu kinh nghiệm 10 người Công ty Lâm Gia Huy chuyên nhận sửa chữa Biến tần Teco N2, 7200, 7300...
Xem thêm

Sua Biến Tần Rich

Với hơn 10 năm kinh nghiệm sửa biến tần và đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm 10 người,đã từng sửa các biến tần công suất từ 0.75 - 1500KW. Lâm Gia H...
Xem thêm

Sửa Biến tần Shihlin

Với hơn 10 năm kinh nghiệm sửa chữa biến tần và đội ngủ kỹ sư giàu kinh nghiệm 10 người Công ty Lâm Gia Huy nhận sửa biến tần Shihlin :SL, SH,SS, SS2, SE,SE2...
Xem thêm

Sửa Biến tần Delta

Với hơn 10 năm kinh nghiệm sửa chữa biến tần và đội ngủ kỹ sư giàu kinh nghiệm 10 người Công ty Lâm Gia Huy chuyên nhận sửa biến tần Delta VFD -S, M, B, V, F...
Xem thêm

Sửa Biến tần Rhymebus RM5

Công ty chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm sửa biến tần,với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm 10 người Lâm Gia Huy chuyên nhận Sửa chữa biến tần RM5
Xem thêm